KOMPLETNÍ SLUŽBY V OBLASTI

PO a BOZP

image description

Jsem specialistou na poskytování komplexních služeb v oblasti požární ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro:

  1. hotely: od malých rodinných až po velké, které jsou součástí mezinárodní sítě.
  2. administrativní společnosti: účetní firmy, detektivní kanceláře, právní kanceláře, cestovní agentury, jazykové agentury, reklamní agentury, personální agentury, IT společnosti, zdravotnická zařízení a další.
  3. obchody: samostatné obchůdky i součásti velkých řetězců
  4. správce budov: samotné majitele budov i subdodávky pro facility společnosti

Mé služby jsou navrženy tak, aby respektovaly specifika jednotlivých oblastí a klientům tak přinášeli maximální úspory peněz, času i starostí.

K tomu pomáhá také využití moderních technologií dodávaných Českou Komorou Požární Ochrany a Bezpečnosti Práce, jejím jsem členem, a to e-learningových kurzů portálu ŠkoleníPOBOZP.cz a portálu pro snadnou správu dokumentů, protokolů a termínů EasyControl.cz.

V případě zájmu klienta však mohu školení provádět také fyzicky.

Vyžádejte si nabídku přímo pro vás na e-mailu petr@bozpmencl.cz nebo telefonu 606 318 968.